เชิญชวนเข้าชมคณิตป.2

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูโก้คณิต ผู้เข้าชมบล็กสามารถดูรายละเอียดและเพิ่มเติมเนื้อหาของตัวเองเพื่อการศึกษาได้

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ ป.2 คำนำ
คณิตศาสตร์ ป.2 คำนำ

เอกสาร

<a title="View คณิตศาสตร์ ป.2 คำนำ on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/58609037/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B-2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">คณิตศาสตร์ ป.2 คำนำ</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/58609037/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-v5zc6pw616th7lordma" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_50263" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script>

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณิตป.2

1. สาระสำคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน จะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาแนวทางในการแสดงวิธีการหาคำตอบโดยจัดให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการบวก ลบ ระคน